PKI S.C. Powszechny Katalog Internetowy61-616 Poznań, ul. Sarmacka 7
tel/fax 61 868 35 12www.bazatel.pl
biuro@bazatel.pl