Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A.

Branża:
Recykling
38-460 Jedlicze, Trzecieskiego 14
Województwo: podkarpackie


Tel. 13 438 41 06
Fax 13 438 47 22
www.konsorcjum.jedlicze.com.pl
konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com.pl

EKOLOGIA, ODPADY OPAKOWANIOWE, OLEJE PRZEPRACOWANE