Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock, Andrzeja Sołtana 7
Województwo: mazowieckie


Tel. 22 718 00 01
Tel. 22 718 05 83
www.ncbj.gov.pl
ncbj@ncbj.gov.pl

SYMULATORY, ANALIZATORY WIELOKANAŁOWE, IMPLANTORY JONÓW, AKCELERATORY DLA ONKOLOGII, DETEKTORY PROMIENIOWANIA, ŚCIANY MIMOWE, AKCELERATORY PRZEMYSŁOWE, AKCELERATORY MEDYCZNE, REAKTOR JĄDROWY, PRODUKCJA IZOTOPÓW